Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at flere fastleger stryker pasienter fra sine lister uten at de er blitt forespurt, og om å få endret denne praksisen

Datert: 18.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge Aftenposten 17. februar d.å. reduserer mange fastleger antallet pasienter på sine lister. Årsaken til det kan man bare spekulere i. Opptil 70 000 pasienter skifter fastlege i kvartalet. Når pasientene strykes fra legens liste uten at de er blitt forespurt, kan dette få alvorlige konsekvenser særlig for kronisk syke som har hatt sin faste lege i mange år.

Vil statsråden endre praksis og ta pasientene med på råd ved kutt i listene?


Les hele debatten