Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til nærings- og handelsministeren

Om å føra ein offensiv politikk for å styrkja norsk næringsliv si satsing i Russland

Datert: 18.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Russland er inne i ein sterk økonomisk vekstperiode. Tilhøva ligg tilrette for at norsk næringsliv i større grad skal kunna etablera verksemder i Russland. Det er viktig at norske styresmakter aktivt støttar ein norsk strategi for næringsutvikling mot Russland, som m.a. NHO foreslår.

Vil statsråden føra ein offensiv politikk for å styrkja norsk næringsliv si satsing i Russland?


Les hele debatten