Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til sosialministeren

Om uro når det gjeld verknadene av rusbrus blant ungdom, då salstala etter at Regjeringa frigjorde rusbrus for sal i butikkane, har stige langt raskare enn forventa

Datert: 06.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Nederlandske forskarar spreier djup uro når det gjeld verknadene av rusbrus blant ungdom. Nederlandske sjukehus melder om ei rekkje akutthjelpsituasjonar, der ungdom har fått overdose av alkohol. Salstala etter at den norske Regjeringa frigjorde rusbrus for sal i butikkane har stige langt raskare enn handelsstanden forventa.

Kva vil Regjeringa føreta seg?


Les hele debatten