Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til helseministeren

Om at dei regionale helseføretaka skal ha brukt rundt 100 mill. kr på konsulenthonorar i 2002, penger som kunne ha tilsvara 300 sjukepleiarar i full stilling

Datert: 19.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Dei norske regionale helseforetaka skal ifølgje Aftenposten til saman ha brukt rundt 100 mill. kr på konsulenthonorarar i 2002. Ifølgje Norsk Sjukepleiarforbund kan desse 100 mill. kr tilsvara 300 sjukepleiarar i full stilling i eitt år.

Meinar statsråden at dette er vel brukte pengar?


Les hele debatten