Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til samferdselsministeren

Datert: 20.02.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Togulykken på Åsta har skapt stor sorg og fortvilelse hos mange. Flere pårørende reagerer på at hendelsen nå igjen settes på dagsorden fordi ansvarsforhold og erstatningsforhold skal avklares rettslig.

I hvilken grad kan og vil statsråden bidra til ro rundt saken?


Les hele debatten