Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om å gjennomføre uavhengige evalueringer av effekten av dagens vernearbeid

Datert: 20.02.2003
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 26.02.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Terje Skjeggedal, forsker ved Nord-Trøndelagsforskning, skrev i Nationen 14. mai 2002: "Observasjoner av naturen vil alltid være preget av verdiene og interessene til den som observerer." Videre: "Det er stor oppmerksomhet viet til inngrepsfrie områder, men det finnes svært liten dokumentasjon og vurderinger av hvordan de inngrepsfrie områdene faktisk fungerer som verktøy for naturforvaltningen."

Gjennomfører statsråden noen uavhengige evalueringer av effekten av dagens vernearbeid?


Les hele debatten