Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om å sikre at gitte konsesjoner for gasskraftverk kan overføres til nye og bedre prosjekt, selv om det ikke foreligger CO¨2-håndtering

Datert: 20.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Norge har store gassressurser som kan nyttes til kraftproduksjon, men de tre konsesjonene for bygging av gasskraftverk er ikke realisert grunnet økonomisk og politisk usikkerhet. Usikkerheten rundt fremtidige krav om CO2-håndtering er en vesentlig usikkerhetsfaktor. Det er viktig å bygge gasskraftverk for å bedre kraftbalansen.

Vil statsråden sikre at gitte konsesjoner for gasskraftverk kan overføres til nye og bedre prosjekt, selv om det ikke foreligger CO2-håndtering på slike prosjekt?


Les hele debatten