Spørretimespørsmål fra Carsten Dybevig (H) til justisministeren

Om at den globaliserte, organiserte kriminaliteten øker, og hva statsråden vil gjøre for å styrke det internasjonale arbeidet for å avdekke narko- og menneskehandel og hvitvasking av penger

Datert: 20.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Den globaliserte, organiserte kriminaliteten øker. Tidligere opererte organiserte kriminelle i et avgrenset geografisk område med en type kriminalitet som spesiale. Nå opererer de i et langt større område innenfor ulike typer kriminalitet.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at organisert kriminelle blir fotfulgt uansett hvor de måtte befinne seg, og hva kan statsråden gjøre for å styrke det internasjonale samarbeidet for å avdekke narko- og menneskehandel og hvitvasking av penger?


Les hele debatten