Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å garantere at en eventuell fremtidig sammenslutning av de to Agder-fylkene må bygge på full frivillighet fra begge fylker

Datert: 20.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): En eventuell sammenslutning av de to Agderfylkene har versert i mange år. Litt grovt kan man si at Vest-Agder er for, mens Aust-Agder er imot selv om enkelte kommuner i Aust-Agder helst ser fylkesgrensen fjernet.

Kan statsråden garantere at en eventuell fremtidig sammenslutning må bygge på full frivillighet fra begge fylker?


Les hele debatten