Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Datert: 24.02.2003
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Ifølge Befalets Fellesorganisasjon (BFO) vil de norske spesialstyrkene som deltar i operasjonene i Afghanistan miste et lønnstillegg de ville hatt i Norge. Ifølge BFO utgjør lønnstapet i snitt 20 000-30 000 kr.

Er disse opplysningene korrekte, og hvis ja, er det et riktig signal å sende soldatene som velger å delta i internasjonale operasjoner?


Les hele debatten