Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om å godkjenne forsøk med enhetsfylke som innebærer at andre oppgaver enn rene klage- og tilsynsoppgaver kan overføres fylkeskommunen

Datert: 24.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Østfold fylkesting har vedtatt å søke om forsøk med enhetsfylket. Det er gitt ulike signaler fra Kommunal- og regionaldepartementet om et slikt forsøk også kan omfatte overføring av oppgaver fra fylkesmannen til fylkeskommunen, med unntak av klage- og tilsynsoppgaver.

Vil statsråden godkjenne forsøk med enhetsfylket som innebærer at andre oppgaver enn rene klage- og tilsynsoppgaver kan overføres fylkeskommunen og slik at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør kan styrkes i et slikt forsøk?


Les hele debatten