Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til nærings- og handelsministeren

Om å sørge for at statens låne- og tilskuddsordninger bidrar til å trygge arbeidsplassene i Norge, og at midlene ikke går til en ensidig utflagging av arbeidsplasser

Datert: 25.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): En rekke norske bedrifter har mottatt og mottar lån og tilskudd bl.a. fra SND for å gjenreise og å trygge eksisterende arbeidsplasser. Allikevel "flagger" flere og flere bedrifter ut helt eller delvis og legger deler av produksjonen til lavkostland.

Vil statsråden sørge for at statens låne- og tilskuddsordninger kun bidrar til å trygge arbeidsplassene i Norge, og sørge for at vilkårene for å få statlige midler ikke går til en ensidig utflagging av arbeidsplasser?


Les hele debatten