Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til forsvarsministeren

Om tiltak for å bekjempe ledigheten blant nydimitterte soldater

Datert: 25.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): I Aftenposten 22. februar i år meldes det om en dramatisk økning i ledigheten blant nydimitterte soldater. Ved årsskiftet stod 2 110 dimitterte soldater oppført som ledige hos Aetat. Dette var en økning på hele 46 pst. i forhold til året før.

Hvilke tiltak, på kort og på lang sikt, vil statsråden iverksette for å bekjempe ledigheten blant nydimitterte soldater?


Les hele debatten