Spørretimespørsmål fra Einar Holstad (KrF) til utenriksministeren

Om å bidra til at bl.a. Russland forbedrer sin innsats mot seksuelle overgrep mot barn

Datert: 25.02.2003
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 05.03.2003 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Einar Holstad (KrF)

Spørsmål

Einar Holstad (KrF): Seksuell utnytting av barn er et globalt problem. Skal vi bekjempe overgrep må det arbeides både nasjonalt og internasjonalt. Det er ikke tilstrekkelig at Norge har forbud mot kjøp av sex fra barn under 18 år når f.eks. Russland ikke har det. Overgriperne opererer gjerne i utlandet. Ulovlig barnepornografisk materiale spres dessuten ofte over Internett fra servere i land med mangelfull lovgivning.

Hva vil utenriksministeren gjøre for å bidra til at bl.a. Russland forbedrer sin innsats mot seksuelle overgrep mot barn?


Les hele debatten