Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om at grunneiere i Frafjord blir nektet å bygge minikraftverk til tross for at både Regjeringen og stortingsflertallet har hevdet at det skal satses på utbygging av småkraftverk

Datert: 26.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Både Regjeringen og stortingsflertallet har flere ganger hevdet at det skal satses på utbygging av småkraftverk i Norge. Vinterens strømkrise har i tillegg vist nødvendigheten av økt kraftproduksjon. Ifølge Stavanger Aftenblad 18. februar d.å. blir grunneiere i Frafjord nektet å bygge minikraftverk i en bekk som renner ut i Frafjordelva.

Hva vil statsråden nå gjøre for at dette og andre lignende prosjekt kan bli realisert slik at Regjeringens og Stortingets målsetting blir fulgt opp?


Les hele debatten