Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Om at det statlege investeringsselskapet Argentum AS sine høge avkastningskrav resulterer i at det er urealistisk å bruke midlane slik intensjonane med opprettinga er

Datert: 26.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): Det er framsett påstandar om at det statlege investeringsselskapet Argentum AS sine høge avkastningskrav resulterer i at det er urealistisk å bruke midlane slik intensjonane med opprettinga av Argentum er.

Kva er statsråden sitt syn på dette?


Les hele debatten