Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utviklingsministeren

Om EUs krav om liberalisering til utviklingsland i WTOs tjenesteforhandlinger, og hvorvidt dette er en form for utviklingspolitikk Norge støtter

Datert: 27.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): 25. februar d.å. ble EUs krav i WTOs tjenesteforhandlinger kjent gjennom en lekkasje fra det kanadiske Polaris Institute. EU stiller krav om liberalisering til 94 utviklingsland. Dette gjelder åpning av vitale sektorer for utviklingen av en selvstendig og bærekraftig økonomi, så som banktjenester, vannforsyning og energi. Kravene er i hovedsak fremmet på områder hvor EU har markedsledende selskaper.

Er dette en form for utviklingspolitikk som Norge støtter?


Les hele debatten