Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Om å støtte et forslag fra NAF om å gi veitrafikken en egen ulykkeskommisjon, eller andre ordninger som kartlegger veitrafikkulykker

Datert: 27.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): Fra 2001 til 2002 økte antall drepte i trafikken fra 275 til 307. På bakgrunn av bl.a. dette har NAF tatt til orde for at det bør opprettes en veitrafikkens ulykkeskommisjon. En slik ulykkeskommisjon skal kunne analysere ulykker, kartlegge fakta og årsakssammenhenger, og foreslå og fremskaffe nødvendige virkemidler til ulykkeforebyggende tiltak.

Vil statsråden støtte et forslag om å gi veitrafikken en egen ulykkeskommisjon, eller andre ordninger som kartlegger veitrafikkulykker?


Les hele debatten