Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til helseministeren

Om å følge opp Stortingets vedtak om å bygge nytt lokalsykehus i Follo, med henvisning til at Ski sykehus er blitt en del av Aker universitetssykehus

Datert: 27.02.2003
Besvart: 05.03.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Ski sykehus er blitt en del av Aker universitetssykehus. Det er uklart om Ski sykehus skal bli etterbehandlingsavdeling for Aker eller om det skal utvikles som lokalsykehus for Follos innbyggere. Dette skal bestemmes internt på Aker og i Helse Øst. Innbyggerne i Follo er koplet fullstendig ut av beslutningsprosessene. Stortinget vedtok i 1997-98 at det skulle bygges nytt lokalsykehus i Follo da man omtalte lokaliseringen av det nye Rikshospitalet til Gaustad.

Hvordan vil statsråden følge opp vedtaket?


Les hele debatten