Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorvidt myndighetene har god nok kontroll med livsfarlig kjemisk ammunisjon dumpet i Skagerrak i 1945-47, og kan garantere for sikkerheten med tanke på f.eks. fiske i området

Datert: 27.02.2003
Rette vedkommende: Fiskeriministeren
Besvart: 05.03.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I Skagerrak utenfor Arendal i Aust-Agder ligger et av verdens største deponi for kjemiske masseødeleggelsesvåpen. Rundt 40 skip med om lag 170 000 tonn livsfarlig tysk giftgassammunisjon av ulike typer ble dumpet her i 1945-47. Det er snakk om uhyre livsfarlig kjemisk ammunisjon som selv ikke Hitler torde ta i bruk. Enkelte frykter nå at alvorlige ulykker kan skje med den rustne ammunisjonen, ved f.eks. fiske i området.

Har myndighetene god nok kontroll med dette, og garanterer man for sikkerheten?


Les hele debatten