Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til utenriksministeren

Om hva en EU-definert grunnlinje vil bety for vårt territorialfarvann, i lys av at EU omdefinerer begrepet øy

Datert: 27.02.2003
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 05.03.2003 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er gjennom avisene blitt kjent at EU omdefinerer begrepet øy til bare å gjelde øyer som har en fast bosetting på minst 50 personer. Dersom et utvidet EU, der Norge eventuelt er med, bestemmer seg for å legge samme retningslinjer til grunn for territorialfarvannets grunnlinje som det britiske krav fra før 1951, vil det få konsekvenser i forhold til dagens grunnlinje.

Kan utenriksministeren redegjøre for hva dette vil bety for vårt territorialfarvann med en slik EU-definert grunnlinje?


Les hele debatten