Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til landbruksministeren

Om at en småbruker ble kastet ut fra husmannsplassen Hakkloa, og hva som gjøres for å rette opp uretten, da vilkåra for statlig ekspropriasjon til brukeren etter jordlova synes å være oppfylt

Datert: 03.03.2003
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 19.03.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Den 26. februar d.å. ble en småbruker kastet ut fra barndomshjemmet, husmannsplassen Hakkloa. Han og hans foreldre har vært leilendinger siden 1919. Vilkåra for statlig ekspropriasjon til brukeren etter § 14 i jordlova, synes her å være oppfylt. Han har fremmet sak om ekspropriasjon. Landbruksdepartementet har ikke imøtekommet dette. I Dagbladet 27. februar d.å. uttaler jusprofessor Carl August Fleischer at han helt klart har rett til å overta eiendommen.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne uretten?


Les hele debatten