Muntlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om kompensasjon til de som avtjener sin verneplikt for tap av inntekt, brudd på utdannelse m.m.

Datert: 29.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP):


Les hele debatten