Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Om at Sarpsbrua i Sarpsborg er i en elendig forfatning, og om ekstra bevilgninger, slik at ny bru bygges

Datert: 05.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Sarpsbrua i Sarpsborg er i en elendig forfatning. Deler av brua har forskjøvet seg med sprekker på 16-17 cm. En rapport fra 1997 viser at den er trafikkfarlig pga. sprekker og utglidninger. Hvis en lastebil kommer opp på fortauet eller bruhenget, kan den ramle igjennom. Vegvesenet er bekymret, og mener planlegging av ny bru må prioriteres.

Vil statsråden bidra med ekstra bevilgninger slik at ny bru bygges?


Les hele debatten