Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre fullfinansiering for Krokeide yrkesskole, som utfører en viktig samfunnsoppgave som landets eneste landsdekkende attføringsskole for voksne

Datert: 05.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Krokeide yrkesskole er landets eneste landsdekkende attføringsskole for voksne. Staten dekker driftsutgifter etter § 26-2 i privatskoleloven. Det gis også tilskudd til internat. På grunn av økte personellutgifter innen pedagogikk og helse har skolen underskudd både i 2002 og 2003 fordi det da blir for lite budsjettmidler igjen til øvrige utgifter knyttet til driftsopplegget.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre reell fullfinansiering for denne skolen som utfører en viktig samfunnsoppgave?


Les hele debatten