Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til samferdselsministeren

Om å få økt transport av gods på Rørosbanen, og da særlig skogindustriprodukter

Datert: 05.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Østlandsforskning har i en nylig presentert rapport (01/2003) om rammebetingelser for Rørosbanens transport av tømmer og trevarer, påpekt banens betydning for transport av gods. Det transporteres dog ikke trelast eller andre skogindustriprodukter på bane, til tross for at volumet for dette bare få år tilbake, var betydelig. Dette er en utvikling stikk i strid med hva EU krever og ønsker.

Hva vil statsråden gjøre for at man kan få økt transport av gods, og da særlig skogindustriprodukter, på Rørosbanen?


Les hele debatten