Spørretimespørsmål fra Einar Holstad (KrF) til barne- og familieministeren

Om å bedre barnevernets behandlingstilbud til kriminelle barn og deres søsken

Datert: 05.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Einar Holstad (KrF)

Spørsmål

Einar Holstad (KrF): To 15 år gamle barn ble nylig fengslet i Oslo fordi de ranet jevnaldrende. Fengsel bidrar ikke til at barn som har startet en kriminell løpebane slutter med lovbrudd. Politiet kan nå innkalle foreldre til barn i faresonen til samtale, og samarbeidet med barnevernet styrkes. Flere melder imidlertid om mangel på tilbud fra barnevernet. Konsekvensen av dette er utrygghet blant befolkningen, særlig i storbyene.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre barnevernets behandlingstilbud til kriminelle barn og deres søsken?


Les hele debatten