Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Om hvorvidt det er behov for å utvide kapasiteten for lagring og behandling av farlig avfall i Norge

Datert: 05.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Kravene til permanente lager for farlig avfall i Norge er strenge. Nordbruddet på Langøya ble valgt til et slikt lager etter en lang prosess, hvor det bl.a. ble vektlagt at bruddet er tett. Norsk Avfallshåndtering, NOAH, har nå søkt om å få bruke sørbruddet på Langøya til lagring av farlig avfall. Sørbruddet er ikke tett, og det er fremdeles god kapasitet til lagring av farlig avfall i nordbruddet.

Mener statsråden det nå er behov for å utvide kapasiteten for lagring og behandling av farlig avfall i Norge?


Les hele debatten