Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at under halvparten av kommunene har tilbud om legetjeneste på dagtid

Datert: 06.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Statens helsetilsyn har kartlagt mulighetene for å få legehjelp på dagtid i norske kommuner, som gav som resultat at under halvparten av kommunene har tilbud om legetjeneste på dagtid. Dette skaper store problemer for pasientene.

Finner statsråden dette tilfredsstillende, og hva vil i tilfelle statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten