Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om den eksplosive økningen av import av deig til Norge, og hvorvidt norske bakere bør få lignende rammevilkår som konkurrenter i andre land

Datert: 06.03.2003
Rette vedkommende: Landbruksministeren
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 19.03.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Tall viser at det i 2002 ble importert over 2 000 tonn deig til Norge, mot litt over 900 tonn i 1999. Grunnen til denne eksplosive økningen er at melprisen er over dobbelt så høy i Norge som i EU, og at tollsatsene på importert mel er langt høyere enn tollsatsene på deig og andre foredlede produkter. Disse rammebetingelsene har medført at antall norske bakere stadig blir færre.

Synes statsråden at dette er en ønsket utvikling, eller bør norske bakere få lignende rammevilkår som konkurrenter i andre land?


Les hele debatten