Muntlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om kutt i skolefritidsordningen, og hvorvidt statsråden er bekymret for utviklingen i forhold til de minste barna

Datert: 05.02.2003
Besvart: 05.02.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A):


Les hele debatten