Muntlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til barne- og familieministeren

Om at KrF har vore med på å fremja lovforslag om overtid og opningstider som gjer foreldra sin situasjon vanskelegare i forhold til tid med ungane

Datert: 05.02.2003
Besvart: 05.02.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp):


Les hele debatten