Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvordan man kan bistå lærerne i arbeidet med å dempe angst og usikkerhet blant barn i disse tider, da krig og krise truer

Datert: 05.02.2003
Besvart: 05.02.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten