Spørretimespørsmål fra Heidi Grande Røys (SV) til samferdselsministeren

Om trafikktryggingstilbodet "Trygt heim for ein 50-lapp" i Sogn og Fjordane, og om å ta initiativ overfor vegkontor og andre aktørar slik at russekulla i resten av landet kan få tilsvarande tilbod

Datert: 11.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Grande Røys (SV)

Spørsmål

Heidi Grande Røys (SV): "Trygt heim for ein 50-lapp" er eit trafikktryggingstilbod retta mot ungdom i Sogn og Fjordane. Ein går no aktivt ut og gir russen tilbod om å søkje skyss etter "Trygt heim"-modellen, sjølv om russearrangementa fell utanfor ordinære tider og stader for den etablerte ordninga. Ein vil, etter søknad, kunne få tilskott til leige av buss til/frå russetreff i fylket.

Vil statsråden ta initiativ overfor vegkontor og andre aktørar slik at russekulla i resten av landet kan få tilsvarande tilbod?


Les hele debatten