Spørretimespørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til justisministeren

Om politiets prioriteringer når de ikke anstrengte seg for å finne gjerningsmannen da en kvinnelig drosjesjåfør ble utsatt for grov vold, men straffeforfulgte sjåføren for en fartsbot

Datert: 12.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Det vises til artikkel i VG 6. mars d.å. på side 9. I artikkelen omtales en kvinnelig drosjesjåfør som i mars 2000 ble utsatt for grov vold. Den antatte gjerningsmannen er ikke innbrakt av politiet, og det er mye som tyder på at politiet ikke har anstrengt seg vesentlig for å finne ham. Politiet har imidlertid vært svært effektive i arbeidet med å straffeforfølge sjåføren for en fartsbot.

Hva synes statsråden om politiets prioriteringer i denne saken?


Les hele debatten