Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om dagens norske kommunestruktur og hva Regjeringen gjør for å stimulere til flere utredninger om kommunesammenslutninger

Datert: 13.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Norge har i dag 434 kommuner. Mange er svært små målt i innbyggertall. I Danmark har innenriksminister Lars Løkke Rasmussen snakket om å redusere antall danske kommuner fra 271 til 40-50. Hedmark Høyre foreslo nylig å redusere antall kommuner i Hedmark fra 22 til 4-6 storkommuner. Mye tyder på at dette spørsmålet vil bli stadig mer aktuelt fremover.

Vil statsråden redegjøre for sitt syn på dagens norske kommunestruktur og hva Regjeringen gjør for å stimulere til flere utredninger om kommunesammenslutninger?


Les hele debatten