Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvordan den danske klimasatsingen vil påvirke den norske kraftforsyningssikkerheten og strømprisene for norske forbrukere

Datert: 13.03.2003
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 19.03.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Ifølge avisen Politiken 27. februar d.å. kan den danske klimaplanen medføre økning i engrosprisen i det nordiske kraftmarkedet på 5-6 øre/kWh. Danske kraftprodusenter vil måtte dekke inn CO2-utslipp ved kjøp av europeiske CO2-kvoter. Det legges ikke opp til økt vindkraft pga. høye kostnader.

Hvordan forventer statsråden at den danske klimasatsingen vil påvirke den norske forsyningssikkerheten og strømprisene for norske forbrukere?


Les hele debatten