Spørretimespørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og familieministeren

Om rettssikkerhet og klageadgang tilknyttet vedtak om omsorgsevne i fylkesnemndene for sosiale saker

Datert: 13.03.2003
Besvart: 19.03.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Jeg vil på bakgrunn av en rekke saker som jeg har blitt gjort kjent med, spørre om rettssikkerheten og klageadgang i saker behandlet i fylkesnemndene for sosiale saker. Når fylkesnemndene unngår å gjøre realitetsvedtak om at man skal vurdere omsorgsevne, blir saken avvist i rettsapparatet med begrunnelse i at saken er av skjønnsmessig karakter.

Hvordan tenker statsråden seg at man kan trygge rettssikkerheten slik at man ved anke av fylkesnemndenes vedtak får reell klageadgang?


Les hele debatten