Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om plassering av statlig utdanningsadministrasjon i Molde, og en ytterligere flytting av f.eks. deler av Læringssenteret til Molde med Statlig spesialpedagogisk støttesystem som kjerne

Datert: 13.03.2003
Fremsatt av: Asmund Kristoffersen (A)
Besvart: 19.03.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Styresekretariatet for Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet har vært plassert i Molde siden 1992. Møre og Romsdal fylkeskommune og Molde kommune har tatt opp forslag om at en større del av statlig utdanningsadministrasjon burde plasseres i Molde. Siden det arbeides med utplassering av statlig administrasjon til Distrikts-Norge regner jeg med at Statped, som er i Molde, vil bli værende.

Kan statsråden foreslå en ytterligere utflytting av f.eks. deler av Læringssenteret til Molde med Statped som kjerne?


Les hele debatten