Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Datert: 13.03.2003
Spørsmålet er trukket tilbake

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Svært mange har gjennom trafikkulykker eller andre ulykker fått nakkeskader. Mange henvendelser fra nakkeskadde personer tyder på at utrednings- og behandlingstilbudet på langt nær er godt nok i vårt helsevesen, og det synes også å mangle kunnskap om både skadebilde og om god rehabilitering. Rapporter om vellykket behandling i andre land tilsier at gode behandlingstilbud finnes.

Hva kan statsråden gjøre for å få til bedre behandlingstilbud?


Les hele debatten