Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om at det haster å få rammebetingelsene for norsk skipsfart på plass, og at Norge vil tape som maritim stormakt hvis Regjeringen nå ikke foretar seg noe

Datert: 12.02.2003
Besvart: 12.02.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten