Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at myndighetene avslår søknad om familiegjenforening overfor fosterbarn, og hvorvidt dette samsvarer med barns rettigheter etter Barnekonvensjonen

Datert: 19.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Ved familiegjenforeningssaker ser det ut til at myndighetene avslår søknad om familiegjenforening overfor fosterbarn, bl.a. UDI sak 02003761 og parallell sak vedrørende somalisk familie på Lillehammer. Selv om barnet har vært i familien siden toårsalderen og nå er i tenårene, innrømmes ikke familiegjenforening.

Mener statsråden dette samsvarer med barns rettigheter i barnekonvensjonen, og vil hun i så fall ta initiativ til å endre praksis?


Les hele debatten