Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til olje- og energiministeren

Om tilhøve som minner om sosial dumping av utanlandske arbeidstakarar ved anlegget på Mongstad, og om å ta initiativ overfor Statoil for å få openheit i arbeidsvilkåra

Datert: 06.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Ved anlegget på Mongstad er det mange anleggsarbeidarar frå bl.a. Polen som Statoil har ansvaret for under utbygginga. Det vart opplyst i NRK at dei ikkje kjente til kva løner underleverandørane deira gav arbeidstakarane sine, og heller ikkje hadde dei rett på innsyn i desse tilhøva. Desse tilhøva minner om sosial dumping av utanlandske arbeidstakarar.

Vil statsråden ta initiativ ovafor Statoil for å få openhet i arbeidsvilkåra?


Les hele debatten