Spørretimespørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til nærings- og handelsministeren

Om å forhindre ytterligere lønnshopp til ledere i de selskapene hvor staten er en stor eier

Datert: 04.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): Staten er norsk næringslivs største eier og kan bruke sin posisjon til å begrense lederlønnsutviklingen. Nå har det vist seg at ledere i selskap der staten har store eierandeler, har mottatt høye lønnstillegg og høye bonuser. I januar i år uttalte statsråden at han ville styre slikt med hard hånd.

Hva konkret vil statsråden nå gjøre med de høye tilleggene for å forhindre ytterligere lønnshopp til ledere i de selskapene hvor staten er en stor eier?


Les hele debatten