Spørretimespørsmål fra Morten Høglund (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om å bidra til at norsk næringsliv får bedre tilgang til markedene i f.eks. Asia og Nord- og Sør-Amerika

Datert: 13.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Deler av norsk næringsliv sliter med konkurranseevnen, samtidig er det uavklart hva som blir resultatet av pågående EØS-forhandlinger. Norsk næringsliv generelt og havbruksnæringen spesielt vil kunne ha store fordeler av frihandelsavtaler med land utenfor EØS-området.

Hvilken strategi har statsråden for å bidra til at norsk næringsliv får bedre tilgang til markedene i f.eks. Asia og Nord- og Sør-Amerika?


Les hele debatten