Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om luftveissykdommen SARS, og hvorvidt kutt i stillinger ved Folkehelseinstituttet er i ferd med å svekke smittevernberedskapen i landet

Datert: 19.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge Aftenposten 18. mars d.å. er kutt i antall stillinger ved Folkehelseinstituttet i ferd med å svekke smittevernberedskapen i landet. Samtidig rapporteres det nå om den nye livsfarlige luftveissykdommen SARS.

Kan statsråden bekrefte at vi fortsatt har en god og tilfredsstillende smittevernberedskap i landet?


Les hele debatten