Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til samferdselsministeren

Om hvor grensen går for Regjeringen når det gjelder bompengefinansiering, med bakgrunn i at bompengebruken i Østfold er i ferd med å komme ut av kontroll

Datert: 19.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Bompengebruken i Østfold er i ferd med å komme ut av kontroll. I tillegg til at finansieringen av Norges mest trafikkerte samferdselsårer, E6 og E18 gjennom fylket, skjer ved hjelp av 50 pst. bompengemidler, skal ny Svinesundsforbindelse fullfinansieres med bompenger. Selv om bompenger var ment som et tillegg til ordinære veibevilgninger, finansieres nå 1/3 av all veibygging gjennom ordningen.

Hvor går grensen for Regjeringen når der gjelder bompengefinansiering?


Les hele debatten