Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til utviklingsministeren

Om å realisera målsettinga om at inntil 15 pst. av bistanden vert innretta mot utviklingslanda sitt landbruk

Datert: 20.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): Landbruk i utviklingsland er viktig for å skaffa innbyggjarane veldstandsvekst og sikker tilgang på mat og redusera svolt. Til no har under 1 pst. av utviklingshjelpa vorte nytta til å stimulere landbruksutvikling.

Vil statsråden bidra til å realisera målsettinga om at inntil 15 pst. av bistanden vert innretta mot utviklingslanda sitt landbruk?


Les hele debatten