Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruksministeren

Om at det er vanskelig å få benyttet gamle skogskoier og seterbuer til næring/fritid som f.eks. turisme, og om statsråden ser at en annen bruk av disse ville gagne distriktene på en positiv måte

Datert: 20.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I svært mange kommuner som f.eks. Åsnes i Hedmark, står det mange gamle skogskoier og seterbuer som da de ble bygd hadde en viktig funksjon i datidens drift. I dag har disse ikke denne funksjonen, men å få benyttet disse til annen næring/fritid som f.eks. turisme, eller å få fradelt dem fra hovedeiendommen, er svært vanskelig.

Ser statsråden at en annen bruk av disse ville gagne distriktene på en svært positiv måte, og vil han i så fall være med på en slik endring?


Les hele debatten