Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om å sørge for å følge opp Stortingets vedtak om å be Regjeringen legge fram en sak som viser om lovfesting av kommunale råd for funksjonshemmede er formålstjenlig

Datert: 20.03.2003
Besvart: 26.03.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med Dokument nr. 8:87 for 2000-2001 og behandlingen av Innst. S. nr. 267 for 2000-2001 vedtok Stortinget våren 2001 å be Regjeringen om innen utgangen av 2001 å legge fram en sak som viser om lovfesting av kommunale råd for funksjonshemmede er formålstjenlig, og eventuelt komme med forslag om slik lovfesting. Jeg har ikke registrert at slik sak er fremmet for Stortinget.

Vil statsråden i ettertid sørge for å følge opp Stortingets vedtak?


Les hele debatten